Artur Miller "7 pyes"
Oxu

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin növbəti nəşri - Artur Millerin "7 pyes" kitabı işıq üzü görüb.

Müasir dövrün Şekspiri hesab olunan dramaturqun yeni toplusuna müəllifin ayrı-ayrı illərdə qələmə aldığı və yaradıcılığının müxtəlif istiqamətlərini ehtiva edən yeddi məşhur pyesi daxil edilib.

Pyesləri dilimizə yazıçı, tərcüməçi Yaşar Əliyev tərcümə edib.