Leonid Andreyev "Uçuş"
Oxu

XX əsr rus ədəbiyyatının görkəmli siması;

əsərlərinin uğuru – insan ruhunu, olduğu kimi əks etdirmək, oxucunu, özünün qeyri-adi səmimiyyətinə inandırmaqdır;

kitaba yazıçının “Berqamot və Qaraska”, “Petka bağda”, “Mələkcik”, “Böyük dəbilqə”, “Çay kənarında” “Uçuş”, “Biri vardı, biri yox” və s. hekayələri daxil edilib.