Page 4 - antologiya - poeziya_175x250_Layout 1
P. 4

Baş redaktor: Afaq Məsud
           Ön sözün müəllifi: Nizami Cəfərov

           Azərbaycan ədəbiyya antologiyası
           Poeziya


           Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabine yanında Tərcümə
           Mər kəzi. Bakı: 2016. – 576 səh.
           ISBN 978-9952-503-28-9


                                 © Azәrbaycan Tәrcümә Mәrkәzi,
                                          Bakı-2016
   1   2   3   4   5   6   7   8   9