Page 1 - "Əvvəl dəniz vardı"
P. 1
ajada de Colombia Azərbaycan
en Azerbaiyán Tərcümə Mərkəzi

Diez poemas
colombianos

Əvvəl dəniz vardı –

10 Kolumbiya şeiri
   1   2   3   4   5   6